1660-01-5-8888

तपाईंको Mero Share नविकरण शुल्क भुक्तानी गर्न अब झनै सजिलो !! 

Khalti बाट Mero Share को नविकरण शुल्क बुझाउने तरिका :

1)

2)

3)

4)

 

यति गरिसकेपछि तपाईंको Mero Share को नविकरण सफल हुनेछ। 

 

Khalti App नै छैन ? आजै डाउनलोड गर्नुहोस्।

अनि जान्नुहोस् दुई मिनेटमा कसरी Khalti Account बनाउने:

 

 


You can also follow us on our social media Facebook, Instagram, Youtube, Twitter, Viber, LinkedIn for more campaign, offer, and service updates of Khalti.