1660-01-5-8888

तपाईंको Mero Share नविकरण शुल्क भुक्तानी गर्न अब झनै सजिलो !! 

Khalti बाट Mero Share को नविकरण शुल्क बुझाउने तरिका :

1)STEP 1 Meroshare renew

2)

step 2 meroshare remew

3) step 3 meroshare renew

4)

step 4 meroshare renew

 

यति गरिसकेपछि तपाईंको Mero Share को नविकरण सफल हुनेछ। 

Khalti Digital Wallet बाट Demat र MeroShare को शुल्क कसरी तिर्ने ?

 

Khalti App नै छैन ? आजै डाउनलोड गर्नुहोस्।

अनि जान्नुहोस् दुई मिनेटमा कसरी Khalti Account बनाउने:

 

 


You can also follow us on our social media Facebook, Instagram, Youtube, Twitter, Viber, LinkedIn for more campaign, offer, and service updates of Khalti.

 

Do you have anything to comment on in this article?