1660-01-5-8888

Trending Stories

डिजिटल नेपाल अभियानमा सामेल हुन देशभरीका सम्पूर्ण स्कुल तथा कलेजहरुलाई विशेष आह्वान

आदरणीय स्कुल/कलेज संचालक तथा शिक्षक/शिक्षिका ज्यु, देशको विकासको लागि गुणस्तरीय शिक्षाको माध्यमबाट बिभिन्न क्षेत्रमा सक्षम जनशक्ति उत्पादन गर्दै आउनु भएकोमा हृदयदेखि नै धन्यवाद दिँदै समयानुकूल प्रविधिको उचित प्रयोग मार्फत नयाँ नेपालको परिकल्पनालाई सफल बनाउनु हुनेछ...

read more
Khalti wins United Nations Fintech Innovation Fund

Khalti wins United Nations Fintech Innovation Fund

We are excited to announce that Khalti has won Fintech Innovation Fund from the United Nations. The Innovation Fund Challenge was jointly launched by the United Nations Capital Development Fund (UNCDF) and the United Nations Economic and Social Commission for Asia and...

read more
Payments System Development in Nepal

Payments System Development in Nepal

Payments system is the backbone of financial system. Payment system development moves along with the growth of financial system, which has two aspects - expanding the outreach and enhancing the range and quality of financial services. Payment systems development...

read more
How to pay Reliance Life Insurance Premium Online?

How to pay Reliance Life Insurance Premium Online?

We are excited to announce to our valued Khalti users that you can now pay Reliance Life Insurance Premium in a few clicks on your smartphone. Khalti recently signed a partnership agreement with Reliance Life Insurance Limited. With this partnership, Reliance Life...

read more
Load fund in Khalti using Shine Resunga Mobile Banking App

Load fund in Khalti using Shine Resunga Mobile Banking App

Khalti recently partnered with Shine Resunga Development Bank Limited. Now, the bank’s customers can load fund in Khalti using Shine Resunga Mobile Banking app. After loading their Khalti wallet, the customers can make payment for various goods and services on the go...

read more