1660-01-5-8888

Trending Stories

No Results Found

The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.

Movies

No Results Found

The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.

Latest Offers

 Khalti बाट रु. १ मा उडान साथै iPhone 13 

 Khalti बाट रु. १ मा उडान साथै iPhone 13 

अब Khalti सँगको Flight Booking बन्नेछ अझै लाभदायक। किनकि Khalti ले फेरी पनि ल्याएको छ मात्र रु. १ मा उडानको अफर जहाँ Khalti बाट Flight Ticket बुक गरि हरेक हप्ता दुई जना भाग्यशाली बिजेताले रु. १ मा Flight Ticket जित्ने सक्नुहुनेछ। यति मात्र नभई एक जना भाग्यशाली...

१५ सेकेन्डमा १५ हजार -Khalti Tiktok Challenge 🤩🤩

१५ सेकेन्डमा १५ हजार -Khalti Tiktok Challenge 🤩🤩

मात्र १५ सेकेन्डमा १५ हजार ? तर कसरी? Khalti ले तपाईकालागी १५ सेकेन्ड मै १५ हजार जित्न सक्ने Tiktok Challenge ल्याएको छ। यस अन्तर्गत Khalti ले प्रदान गरेको Tiktok sound मा आफ्नो १५ सेकेन्डको Tiktok video बनाएर २ जनाले रु १५ -१५ हजार जित्न सक्नुहुनेछ। यो अफरमा तपाईले ...

Transactions Made Effortless.

Download App for FreeGoogle Play


Apple Store