1660-01-5-8888
“Khalti मा अब Deal Day” 

“Khalti मा अब Deal Day” 

Khalti ले तपाईहरुका लागि Khalti Points use  गरेर  ‘Earbuds’ जित्ने अफर ल्याएको छ। यस अफरमा भाग लिन...