1660-01-5-8888

Trending Stories

Khalti बाट हरेक भुक्तानीमा Mt. Everest Gateway को 5 दिने ट्रेक

हिमाल भनेपछि हुरुक्क नहुने को होला र ? पर्यटकहरु पनि नेपाली देखेपछि “सगरमाथा देखेका छौ?” भन्दै सोध्छन् । यदि पहिले देख्नुभएको छैन र सगरमाथा देखेको छु भनी गर्वका साथ भन्न चाहनुहुन्छ भने वा फेरी त्यो दृष्य हेरी रमाउन चाहनुहुन्छ भने चाडबाडको अवसरमा Khalti ले तपाईंको लागि...

read more

No Results Found

The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.

No Results Found

The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.

No Results Found

The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.

Load Khalti from Kamana Sewa Bikas Bank Mobile Banking

We are pleased to inform our valued Khalti users that you can now easily load fund in your Khalti wallet using the Kamana Sewa Bikas Bank Mobile Banking service and the Kamana Smart App. Khalti has recently partnered with Kamana Sewa Bikas Bank to enable its customers...

read more

No Results Found

The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.

Transactions Made Effortless.

Download App for FreeGoogle Play


Apple Store