1660-01-5-8888

Khalti बाट भुक्तानी गरि Earbuds जित्नुभएको भाग्यशाली बिजेतालाई Bud-है।

तपाइँ पनि यस Daily offer को भाग्यशाली बिजेता बन्न सक्नुहुनेछ। Khalti बाट जुनसुकै सुविधाको भुक्तानी गरि Daily १ जनाले Anker Earbuds जित्ने मौका पाउनुहोस्।

तपाईले श्रावण २४ देखि असोज ६ २०७९ सम्म गरेर ४५ दिनकालागि यो अफरको मज्जा लिन सक्नुहुनेछ।

 

Daily Winners

 

Day 1:

Raju Bogati (on payment of Dish Home)

 

Day 2: 

Arjun Bhandari (on payment of Guna Airlines) 

 

Day 3:

Avash Swar (on payment of Foodmandu) 

 

Day 4: 

Somanjali Maharjan (on payment of Bhoj)

Day 5:

Sharmila Gautam (on payment of Websurfer)

Day 6:

Nisen Shrestha (on payment of Hulas)

Day 7: 

Gokul Khadka (on payment of MAW)

Day 8:

Anil Dahal (on payment of Honda)

Day 9: 

Prem Thapa (on payment of BPC payment)

Day 10:

Sama Shah (on payment of KUKL payment)

Day 11:

Maniram Khanal (on payment Max TV)

Day 12:

Manjita Balami (on payment of Mero TV)

Day 13: 

Bimva Dahal (on payment of NetTV) 

Day 14: 

Satish Krishna Shrestha (on payment of Subisu)

Day 15:

Nabraj Shrestha (on payment of Websurfer) 

Day 16:

Govind Bahadur Kc (on payment of Pals Network) 

Day 17: 

Subas Poudel (on payment of Broadlink) 

Day 18: 

Awaj Poudel (on payment of Pokhara Internet) 

Day 19: 

Gaurav Bhatt (on payment of Reliant Technology)

Day 20: 

Anish Ghimire (on payment of Firstlink)

Day 21: 

Samuel Tamang (on payment of Classic Tech of Thursday)

Day 22: 

Sandip Adhikari (on payment of Techminds)

Day 23:

Yojan Maharjan (on payment of Vianet)

Day 24: 

Ganesh Thapa (on payment of Netmax)

Day 25:

Hitesh Karki (on payment of Subisu)

Day 26:

Rajesh Hamal ( payment on Pokhara Internet) 

Day 27: 

Shova Banjara Lamichhane (payment of Techminds)

Day 28:

Rujesh Shilpakar (payment of Vianet) 

Day 29:

Srijana Thapa (on payment of Net Max) 

Day 30: 

Upasana Shrestha (on payment of Dishhome) 

 

Day 31: 

Dibesh Khadka (on payment of Max Tv) 

Day 32:

Gaurab Singh Basnet (on payment of Max TV) 

Day 33: 

Sabir Sthapit (on payment of KUKL) 

Day 34: 

Yoken Tamang (on payment of Prabhu TV) 

Day 35: 

Shyam Lal Neupane (on payment of Shree Airlines Flight Ticket) 

Day 36: 

Santosh Pant (on payment of Shree Airlines Flight Ticket) 

Day 37: 

Abhishek Shrestha (on payment of Foodmandu)

Day 38: 

Pranil Shrestha (on payment of Bhoj Deals)

Day 39: 

Ramesh Khadka (on payment of Prabhu TV)

Day 40: 

Niranjan Adhikari (on payment of Hulas Fin Serve)

Day 41: 

Sujan Maharjan (on payment of MAW) 

  T & C (नियमहरु:)

 

  1. यो पुरस्कार अरुको नाममा नामसारी गर्न वा पैसाको रुपमा साट्न पाइने छैन।
  2. विजेता घोषणा भएको १५ दिन भित्र बिजेताले पुरस्कार दाबी गरिसक्नुपर्नेछ । तोकिएको समय भित्र बिजेताले पुरस्कार दाबी नगरेको खण्डमा उक्त पुरस्कार रद्द गर्ने अधिकार कम्पनीसँग रहनेछ ।
  3. बिजेताले पुरस्कार दावी गर्न आफ्नो कुनै एक सरकारी आधिकारिक कागजपत्र (नागरिकता, ड्राईभिङ लाइसेन्स, वा पासपोर्ट) को साथ आउनपर्नेछ जुन Khalti मा प्रमाणित गरिएको KYC फारमसँग मेल खान पर्नेछ। साथै त्यसको प्रतिलिपि उपलब्ध गराउनुपर्नेछ।
  4. यस अफर सम्बन्धी कुनै पनि विवाद भएको खण्डमा Khalti को निर्णय अन्तिम हुनेछ।
  5. यस Offer का नियमहरु बिना कुनै पुर्व सुचना बदल्ने, घटाउने वा बढाउने तथा रद्द गर्ने अधिकार Khalti सँग रहन्छ।
  6. शंकास्पद गतिविधि भएको भेटीएमा योजना रद्द गर्ने अधिकार Khalti ले राख्छ।
  7. आवश्यक परेको खण्डमा कुनै पनि बिजेतालाई अयोग्य ठहर्याउने अधिकार Khalti ले राख्दछ।