1660-01-5-8888

Congratulations to our “Khalti मा OnePlus 10 Pro” Daily 1 Lakh Khalti Points

You can be the next winner 👉 Khalti बाट रू. 50 को रिचार्ज गरि पाउनुहोस् मौका OnePlus 10 Pro जित्नुहोस्।

 

Daily Winners

Day 1 (7th August)

Sudinna Maharjan

 

Day 2 (8th August)

Santosh Kunwar

 

Day 3 (9th August)

Sanam Limbu

Day 4 (10th August) 

Ramesh Prasad Jaishi

Day 5 (11th August) 

Saroj Thapa

Day 6 (12th August) 

Tiwari Krishna Pasal

Day 7 (13th August)

Day 8 (14th August)

Manraj Rumba

Day 9 (15th August)

Mahesh Chapagai

Day 10 ( 16th August)

Pratik Mainali

Day 11 (17th August) 

Niraj Jayswal

Day 12 (18th August) 

Shobha Kanta Dhakal

Day 13 (19th August) 

Riha Kumari Thapa Magar 

Day 14 (20th August) 

Bal Bahadur Dhami

Day 15 (21st August) 

Mukesh Chaudhary

Day 16 (22nd August) 

Dipen Shrestha

Day 17 (23rd August) 

Sujan Neupane

Day 18 (24th August) 

Suraj Maharjan

Day 19 (25th August) 

Nanda Lal Rana 

Day 20 (26th August) 

Niranjan Prasai 

Day 21 (27th August) 

Suresh Kumar Shrestha 

Day 22 (28th August) 

Giriraj Dumre

Day 23 (29th August)

Dipesh Shrestha

Day 24 (30th August) 

Ravi Ghising

Day 25 (31st August)

Arpan Balami

Day 26 (1st September) 

Naresh Maharjan

Day 27 (2nd September) 

Sailesh Rai

Day 28 (3rd September) 

Sanjit Ale

Day 29 (4th September)

Prayas Traders and Money Transfer

Day 30 (5th September) 

Jiwan Dahal

Day 31 (6th September) 

Roshan Gurung

Day 32 (7th September) 

Shree Mangal Murti Traders

Day 33 (8th September) 

Sunil Duwal 

Day 34 (9th September) 

Sandesh Kand Thakuri 

Day 35 (10th September) 

Thanot Khatiwoda

Day 36 (11th September) 

Prabodh Shrestha 

Day 37 (12th September) 

Ramesh Dahal

Day 38 (13th September)

Sagar Kharel 

Day 39 (14th September) 

Sanij Maharjan

Day 40 (15th September) 

Anuj Manandhar 

Day 41 (16th September) 

Meenakshi KC 

Day 42 (17th September) 

Sudeep Manandhar

Day 43 (18th September)

Sudip Shakya 

Day 44 (19th September) 

Anil B.K.

Day 45 (20th September)

Babuchan Sreasta 

Day 46 (21st September)

Arbindra Lama

Day 47 (22nd September) 

Daniel Tamang

T&C:

  1. यो पुरस्कार अरुको नाममा नामसारी गर्न वा पैसाको रुपमा साट्न पाइने छैन।
  2. विजेता घोषणा भएको ३० दिन भित्र बिजेताले पुरस्कार दाबी गरिसक्नुपर्नेछ । तोकिएको समय भित्र बिजेताले पुरस्कार दाबी नगरेको खण्डमा उक्त पुरस्कार रद्द गर्ने अधिकार कम्पनीसँग रहनेछ ।
  3. यस अफर सम्बन्धी कुनै पनि विवाद भएको खण्डमा Khalti को निर्णय अन्तिम हुनेछ।
  4. यस Offer का नियमहरु बिना कुनै पुर्व सुचना बदल्ने, घटाउने वा बढाउने तथा रद्द गर्ने अधिकार Khalti सँग रहन्छ।
  5. शंकास्पद गतिविधि भएको भेटीएमा योजना रद्द गर्ने अधिकार Khalti ले राख्छ।
  6. आवश्यक परेको खण्डमा कुनै पनि बिजेतालाई अयोग्य ठहर्याउने अधिकार Khalti ले राख्दछ।
  7. बम्पर उपहार OnePlus 10 pro मा लाग्ने सम्पूर्ण कर बिजेताले बेहोर्नुपर्नेछ।

Khalti खाता छैन? Download now

For more updates about Khalti’s campaign, events, services, and offers, you can also follow us on our official Facebook page, YoutubeTwitterViberLinkedinTiktok, and Instagram.