1660-01-5-8888
अब सातै प्रदेशमा खानेपानीको अनलाईन बिल भुक्तानी सेवा, मोबाईलबाट यसरी तिर्नुहोस् एक मिनेटमै खानेपानी बिल

अब सातै प्रदेशमा खानेपानीको अनलाईन बिल भुक्तानी सेवा, मोबाईलबाट यसरी तिर्नुहोस् एक मिनेटमै खानेपानी बिल

आदरणिय खल्ती प्रयोगकर्ता महानुभावहरु, तपाईंहरुकै सुविधाका लागि हामीले खानेपानी बिल भुक्तानी सेवा...