1660-01-5-8888
डिजिटल नेपाल अभियानमा सामेल हुन देशभरीका सम्पूर्ण स्कुल तथा कलेजहरुलाई विशेष आह्वान

डिजिटल नेपाल अभियानमा सामेल हुन देशभरीका सम्पूर्ण स्कुल तथा कलेजहरुलाई विशेष आह्वान

आदरणीय स्कुल/कलेज संचालक तथा शिक्षक/शिक्षिका ज्यु, देशको विकासको लागि गुणस्तरीय शिक्षाको माध्यमबाट...