को बन्छ करोडपति_खल्तीसँगको कारोबार रु. १ करोडको उपहार

खल्तीसँगको कारोबार रु. १ करोडको उपहार (को बन्छ करोडपति योजना)

आदरणीय खल्ती प्रयोगकर्ताहरु, खल्तीसँगको कारोबार रु. १ करोडको उपहार योजना अन्तर्गत खल्ती प्रयोग गरी तल उल्लेखित शर्तहरुको आधारमा एक जना खल्ती प्रयोगकर्तालाई को बन्छ करोडपति को फास्टेस्ट फिङ्गर फस्टमा हामीले पुर्याउने छौँ  । को बन्छ करोडपतिको नियम अनुसार उहाँले रु. १

Buy tickets for LIVE Show of Ko Banchha Crorepati from Khalti app

How to buy tickets for LIVE Show of Ko Banchha Crorepati from Khalti app?

For the first time ever, Ko Banchha Crorepati is all set to premiere in Nepal! Ko Banchha Crorepati is a Nepali television game show based on the British Program ‘Who Wants to Be a Millionaire?’ After ruling the roast all

Ko Banchha Crorepati

Ko Banchha Crorepati to premiere in Nepal this February; Coca-Cola is the title sponsor of the reality TV show

After the celebration of Dashain and Tihar festivals this year, you will have an opportunity to celebrate a season full of general knowledge questions. For the first time ever, Ko Banchha Crorepati is all set to premiere in Nepal! Ko