Nepali currency

नेपालमा वित्तीय साक्षरता बढाउने केहि उपायहरु

उपलब्ध आर्थिक स्रोतसाधनको प्रभावकारी र मितव्ययी उपयोग गर्ने ज्ञान सिक्दै हरेक आर्थिक वा वित्तीय क्रियाकलापमा उचित निर्णय लिन सक्ने क्षमता विकास गर्नु नै वित्तीय साक्षरता हो। यसले हरेक व्यक्तिलाई स्रोतसाधनको उपयोग र बचत गर्ने सीप प्रदान गरी कमाउने, बचाउने, खर्च